Ce acte sunt necesare pentru dosarul Noua Casă 2021

Autor: Ziarul Top

Programul Noua Casă 2021 a debutat în luna martie a acestui an şi oferă aceleaşi facilităţi: avansul minim, dobândă avantajoasă şi garanţia oferită de stat. De acest program vor putea beneficia peste 18.000 de solicitanţi. Programul nu are limită de vârstă şi poate fi accesat fie de o persoană singură, fie împreună cu partenerul de viaţă, cu condiţia îndeplinirii criteriilor de eligibilitate impuse de bănci.

Pentru a nu fi luat pe nepregătite, fiecare doritor, înainte de a ajunge la bancă pentru a solicita împrumutul va trebui să treacă în revistă actele necesare. 

Documentele necesare la Bancă 

Pentru alcătuirea dosarului care va fi depus la bancă, este nevoie de următoarele acte:

●  copie după certificatul de naștere;

●  copie după certificatul de căsătorie (unde este cazul);

●  adeverință de salariu, pentru persoanele care lucrează la MAI, MApN, SRI, SIE, SPP, Poliția Comunitară, Jandarmerie, penitenciar sau alte forme speciale. Pentru restul angajaţilor, informațiile sunt raportate la ANAF și nu mai este nevoie de acest tip de adeverinţă.

●  antecontractul de vânzare-cumpărare, în original

●  actele de proprietate ale locuinței;

●  extras de carte funciară

●  declarație pe proprie răspundere care să ateste că la data întocmirii dosarului pentru creditul Noua Casă solicitantul nu deţine o locuinţă  mai mare de 50 metri pătraţi și nu a cumpărat o altă proprietate prin programul Prima Casă;

●  pe lângă acestea, banca prin care se obţine creditul mai poate solicita şi alte documente, în funcţie de politica internă

Cele mai citite articole

Este important de ştiut că documentaţia trimisă de bancă la Fondul Naţional de Garantare trebuie să fie completă şi corect întocmită. În caz contrar, dosarul se întoarce în starea „Invalidat” şi procedura va trebui reluată, cu întârzierile de rigoare. Pe scurt, durata aprobării dosarului depinde în totalitate de cât de bine este pregătit acesta. 

Antecontractul, la notar 

Antecontractul sau Promisiunea bilaterală de Vânzare-Cumpărare este un act prin care se atestă plata avansului, în cazul programului Noua Casă.

Actul se realizează la notar, în prezenţa notarului, a vânzătorului şi a cumpărătorului. Pentru Bucureşti, se poate apela la un cabinet notarial pe Victoriei.

Pentru a intra în posesia precontractului, va fi nevoie de un dosar care să conţină următoarele documente:

●  act de identitate

●  certificat de căsătorie

●  acte de proprietate

●  documentaţia cadastrală şi încheierea de intabulare (dacă imobilul este înscris în cartea funciară)

●  extrasul de carte funciară pentru informare – acesta se obţine de către notarul public, la cererea proprietarului imobilului

Valoarea maximă a creditului prin Noua Casă este de 66.500 euro, pentru locuinţele care costă cel mult 70.000 de euro (avansul este de 5%)  şi de 119.000 de euro pentru cele care valorează până în 140.000 de euro (avansul fiind de 15%).

Dobânda în cazul acestui tip de împrumut este variabilă şi se calculează în funcție de indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) la care se adaugă o marjă fixă de maxim 2%.

Cele mai citite articole

ARTICOLE RELEVANTE