AM și PM – ce înseamna atunci când apar pe ceas?

Autor: Ziarul Top

Măsurarea timpului este o preocupare fundamentală a omenirii încă din cele mai vechi timpuri. De-a lungul istoriei, oamenii au căutat metode precise și fiabile de a înregistra și măsura trecerea timpului. Aceasta a avut o importanță crucială în organizarea vieții cotidiene, în coordonarea activităților și în progresul științific și tehnologic.

Cum a fost stabilit formatul de 12 ore al ceasului?

Formatul de 12 ore al ceasului are o istorie îndelungată și este rezultatul evoluției timpului și a măsurării acestuia:

 • Originea sistemului de 12 ore: Sistemul de 12 ore are origini antice și este adesea atribuit babilonienilor, care utilizau un sistem de numărare în bază 60. Ei au împărțit ziua în două perioade a câte 12 ore, iar noaptea era împărțită în alte 12 ore. Aceasta a dus la formatul de 12 ore în care ora 12 reprezenta mijlocul zilei, iar ora 0 (sau 12 în sistemul de 12 ore) reprezenta miezul nopții.
 • Utilizarea sistemului de 12 ore în civilizațiile antice: Acest sistem de măsurare a timpului s-a răspândit ulterior în alte culturi, cum ar fi egiptenii și grecii. Grecii au adus și contribuții semnificative la dezvoltarea sistemului, precum utilizarea unor dispozitive mecanice numite clepsidre, care măsurau timpul în perioade de 12 ore.
 • Influente religioase și culturale: Sistemul de 12 ore a fost de asemenea influențat de religie și cultură. În tradiția iudeo-creștină, ora 12 reprezintă momentul în care Dumnezeu a creat lumea sau momentul în care Isus Hristos a fost răstignit. Aceste semnificații religioase au contribuit la stabilirea importanței orei 12 și la utilizarea formatului de 12 ore în culturile occidentale.
 • Evoluția tehnologiei orologeriei: Pe măsură ce orologeria s-a dezvoltat, ceasurile mecanice au devenit mai precise și mai accesibile. Aceasta a dus la o standardizare mai mare a formatului de 12 ore și a diviziunii în 60 de minute în fiecare oră. Mai târziu, dezvoltarea orologiilor cu pendulă și a ceasurilor electrice a îmbunătățit și mai mult precizia măsurării timpului.

În anumite regiuni ale lumii, cum ar fi multe țări din Europa continentală, formatul de 24 de ore (cunoscut și ca formatul de șașe și douăzeci) este mai utilizat decât cel de 12 ore.

Ce înseamnă AM sau „ante meridiem”

Ce înseamnă AM sau „ante meridiem”

Sursa foto: https://www.freepik.com/free-photo/yellow-alarm-clocks-blue-background-isolated-flat-lay_28884180.htm#query=clock&position=13&from_view=search&track=sph 

AM este o abreviere care provine din expresia latină „ante meridiem”, care înseamnă „înainte de amiază”. Această expresie este folosită pentru a indica timpul din intervalul dintre miezul nopții și amiază.

Sistemul de 12 ore împarte ziua în două perioade de câte 12 ore: intervalul de la miezul nopții până la amiază și intervalul de la amiază până la miezul nopții următoare. AM se referă la perioada de timp cuprinsă între miezul nopții și amiază. Ora 12 din formatul de 12 ore este considerată miezul zilei (amiază), iar orice oră înainte de aceasta este considerată „ante meridiem” sau AM. De exemplu, 6:00 AM înseamnă ora 6 dimineața, adică 6 ore înainte de amiază.

Pe de altă parte, PM este abrevierea expresiei „post meridiem”, care înseamnă „după amiază”. PM este folosit pentru a indica timpul din intervalul de la amiază până la miezul nopții. Ora 12 din formatul de 12 ore este considerată miezul nopții, iar orice oră după aceasta este considerată „post meridiem” sau PM. De exemplu, 6:00 PM înseamnă ora 6 seara, adică 6 ore după amiază.

Astfel, abrevierile AM și PM sunt utilizate pentru a diferenția perioadele de timp dinaintea și după amiezii în formatul de 12 ore al ceasului.

Ce înseamnă PM sau „post meridiem”

Ce înseamnă PM sau „post meridiem”

Sursa foto: https://www.freepik.com/free-photo/ring-watch-countdown-green-hour_1043469.htm?query=clock#from_view=detail_alsolike 

PM este o abreviere care provine din expresia latină „post meridiem”, ceea ce înseamnă „după amiază”. Este utilizată pentru a indica timpul din intervalul de la amiază până la miezul nopții.

Sistemul de 12 ore împarte ziua în două perioade de câte 12 ore: intervalul de la miezul nopții până la amiază și intervalul de la amiază până la miezul nopții următoare. AM se referă la perioada de timp cuprinsă între miezul nopții și amiază, în timp ce PM se referă la perioada de timp cuprinsă între amiază și miezul nopții următoare.

Cele mai citite articole

În formatul de 12 ore, ora 12 este considerată miezul nopții, iar orice oră după aceasta este exprimată folosind PM. De exemplu, 1:00 PM înseamnă 1 după amiază, adică o oră după amiază. Pe măsură ce ora avansează, numărul orei crește, indicând timpul din după-amiază și seara. De exemplu, 6:00 PM înseamnă ora 6 seara, adică 6 ore după amiază.

Astfel, abrevierea PM este utilizată pentru a diferenția perioadele de timp din după-amiază și seară în formatul de 12 ore al ceasului.

În ce țări se folosește formatul cu 12 ore

Formatul de 12 ore al ceasului este utilizat în diverse țări și regiuni ale lumii:

 • Statele Unite ale Americii: Formatul de 12 ore este utilizat în mod obișnuit în Statele Unite, fiind folosit în toate aspectele vieții de zi cu zi, inclusiv în afișarea timpului, programarea evenimentelor și comunicarea orală.
 • Regatul Unit (Marea Britanie): În Regatul Unit, formatul de 12 ore este predominant și este utilizat în mod obișnuit în toate aspectele vieții cotidiene.
 • Canada: Canada utilizează, în general, formatul de 12 ore, similar cu Statele Unite.
 • Australia: Formatul de 12 ore este utilizat în Australia și este familiar pentru majoritatea oamenilor.
 • India: În India, formatul de 12 ore este utilizat pe scară largă, împreună cu formatul de 24 de ore, în special în mediul urban și în comunicațiile oficiale.
 • Africa de Sud: În Africa de Sud, formatul de 12 ore este folosit pe scară largă în viața cotidiană.
 • Filipine: Formatul de 12 ore este utilizat în Filipine, alături de formatul de 24 de ore.

Care au fost primele ceasuri și cum măsurau timpul?

Care au fost primele ceasuri și cum măsurau timpul?

Sursa foto: https://www.freepik.com/free-photo/old-clock-wooden-background_1254732.htm#query=clock&position=9&from_view=search&track=sph 

Primele ceasuri au evoluat treptat de-a lungul istoriei, pornind de la metode simple de măsurare a timpului. Cele mai semnificative etape în dezvoltarea ceasului sunt:

 • Clepsidre: Clepsidra este un dispozitiv timpuriu de măsurare a timpului, care a apărut în antichitate. Aceasta consta într-un vas cu apă care se scurgea prin intermediul unui orificiu. Cantitatea de apă care se scurgea într-un interval de timp prestabilit indica trecerea timpului. Clepsidrele erau folosite în principal pentru măsurarea perioadelor mai scurte, cum ar fi discursurile sau durata unor evenimente.
 • Clepsidra cu apă și nisip: În timp, clepsidrele s-au diversificat și au inclus diverse mecanisme pentru a măsura timpul. Un exemplu notabil este clepsidra cu apă și nisip, care a fost folosită în Egiptul Antic și în alte culturi. Aceasta consta într-un recipient cu apă care se scurgea încet prin intermediul unui orificiu și în același timp un recipient superior care se umplea cu nisip. Măsurând nivelul de apă sau nisip din recipient, oamenii puteau estima trecerea timpului.
 • Ceasurile solare: Ceasurile solare au fost folosite de mii de ani și funcționau pe baza umbrei proiectate de un indicator pe o suprafață marcată. Indicatorul (gnomonul) arunca o umbră diferită în funcție de poziția soarelui în timpul zilei. Astfel, ceasurile solare au oferit o metodă aproximativă de măsurare a timpului în funcție de mișcarea aparentă a Soarelui pe cer.
 • Ceasurile mecanice: Evoluția tehnologiei a dus la dezvoltarea ceasurilor mecanice în Evul Mediu. Primele ceasuri mecanice, cunoscute sub numele de ceasuri cu greutăți, utilizau un mecanism cu pendulă și greutăți care acționau un sistem de angrenaje pentru a măsura timpul. Aceste ceasuri mecanice erau mai precise și mai ușor de citit decât clepsidrele și ceasurile solare.
 • Ceasurile cu resort: În secolul al XV-lea, au apărut ceasurile cu resort, care înlocuiau greutățile cu un resort încărcat. Aceste ceasuri de buzunar, denumite și ceasuri cu pendulă, au devenit populare în secolele ulterioare și au oferit o modalitate mai portabilă de a măsura timpul.
 • Ceasurile electrice și digitale: Odată cu descoperirea electricității, au apărut ceasurile electrice în secolul al XIX-lea. Acestea foloseau curent electric pentru a acționa mecanismele de măsurare a timpului. În secolul al XX-lea, ceasurile digitale au devenit populare, utilizând afișaje digitale pentru a indica orele, minutele și secundele.

De-a lungul timpului, tehnologia ceasurilor a continuat să se dezvolte, aducând inovații precum ceasurile cu quartz și ceasurile inteligente, care oferă funcționalități suplimentare în afara simplei măsurări a timpului.

Ce este fusul orar?

Fusul orar este o metodă de divizare a suprafeței Pământului în regiuni cu aceeași convenție de timp. Este utilizat pentru a standardiza și coordona timpul în diferite zone geografice, având în vedere că Pământul se rotește în jurul axei sale, iar aceasta duce la variații ale timpului local în funcție de poziția geografică.

Fiecare fus orar reprezintă o zonă pe suprafața Pământului, în care timpul standard este același în toate punctele respective. Aceasta facilitează coordonarea activităților umane, precum călătoriile, telecomunicațiile și programările internaționale.

Există în total 24 de fuse orare principale, fiecare acoperind 15 grade longitudine, de la meridianul de origine, numit și meridianul de referință, până la meridianul următor. Meridianul de origine, cunoscut și sub denumirea de meridian principal, este adesea ales pentru a corespunde cu ora locală a unei regiuni importante sau a unei capitale.

Fusul orar central este numit „Timpul Universal Coordonat” (UTC) sau „Timpul Universal Coordonat Coordonat”. Celelalte fuse orare sunt denumite în funcție de poziția lor față de UTC, fie ca UTC+X, unde X reprezintă numărul de ore în plus față de UTC, fie ca UTC-X, unde X reprezintă numărul de ore în minus față de UTC.

Unele țări sau regiuni pot utiliza timpul dintr-un fus orar diferit de cel în care se află din punct de vedere geografic. Aceasta poate fi determinată de factori precum legislația internă, deciziile politice sau acordurile internaționale.

Cele mai citite articole

ARTICOLE RELEVANTE