Beneficiile oferite de noile aplicații software pentru companiile care livrează mărfuri

Autor: Ziarul Top

În prezent, performanțele în domeniul logistic sunt îmbunătățite semnificativ prin utilizarea unor programe și aplicații software specializate, de colectare și procesare a informațiilor obținute în cursul desfășurării activităților specifice de depozitare, sortare, transport sau livrare de mărfuri. 

Prin intermediul soluțiilor software pentru gestionarea lanțului de aprovizionare se asigură alocarea eficientă a resurselor și organizarea stocurilor, astfel încât firmele să-și realizeze obiectivele operaționale și strategiile de dezvoltare. Care sunt avantajele și beneficiile utilizării unor astfel de aplicații? Vă prezentăm în continuare câteva dintre acestea. 

Gestionarea automată a livrărilor de mărfuri

Prin aplicațiile software moderne se realizează automat procesarea informațiilor colectate în timpul activităților de preluare, stocare, ambalare, sortare, transport și livrare mărfuri. Gestionarea automatizată a activităților din depozite și a comenzilor de transport asigură astfel o organizare optimă a livrărilor.

Managerii firmelor din domeniul logistic organizează cursele și beneficiază de raportări în timp real pentru toate livrările, prin aplicații software de tip TMS (sistem de management al transportului – Transport Management System) și POD (Proof of Delivery).

Reducerea costurilor de transport

Un beneficiu important este diminuarea costurilor de transport, rezultată ca urmare a creșterii eficienței în gestionarea flotei de autovehicule (Fleet Management). Aceste economii la bugetul firmei se datorează optimizării livrărilor prin calculul previzionat al consumului de combustibil, utilizarea optimă a facilităților logistice și generarea automată a facturilor de servicii logistice.

Astfel, numărul de mașini utilizate simultan se reduce cu peste 25%, iar kilometrii parcurși sunt mai puțini, deci costurile legate de mentenanță și consumurile de combustibil scad; în medie, șoferii conduc vehiculele pe distanțe cu 30% mai scurte. 

Cele mai citite articole

În linii mari,  companiile  care activează în transporturi sunt de trei tipuri:

  • companii care furnizează servicii de transport (transportatori, firme de curierat, furnizori de servicii 3PL),
  • companii care prestează  servicii de intermediere a transporturilor de marfă (case de expeditii) și
  • companii care au flote proprii de masini cu care își satisfac nevoile de transport la nivel intern.

De aceea, soluțiile de tip TMS sunt flexibile si se adaptează cerintelor acestora, funcționalitățile aplicațiilor variind în funcție de tipul de activități desfășurat. De exemplu, în cazul caselor de expediții și al furnizorilor de servicii 3PL, prin soluția TMS se pot genera în timp real și rapoarte de profitabilitate pentru fiecare livrare, ceea ce contribuie la alegerea celor mai rentabile soluții și rute de transport.

Planificarea eficientă a rutelor de livrare a mărfurilor

Logistica 4.0 se bazează pe aplicații software specializate în gestionarea depozitelor și stocurilor, care sunt completate cu sisteme de gestionare a distribuției, curieratului și livrărilor. 

Acest ansamblu unitar de soluții informatice este adaptat activităților de depozitare și expediție mărfuri și asigură, după caz, fluidizarea activităților din depozite și planificarea eficientă a rutelor de livrare, de la furnizor până la beneficiarul final. Aplicațiile software sunt realizate pe module pentru monitorizarea și coordonarea activităților din depozite și transporturi, în funcție de criteriile stabilite de firma utilizatoare.

Pe baza istoricului de livrări sunt generate alternative de itinerarii și simulări pentru amenajarea optimă a depozitelor și a celorlalte facilități din domeniul logistic. În acest mod sunt programate eficient rampele pentru încărcare și descărcare de produse și este asigurată trasabilitatea tuturor mărfurilor.

Companiile care efectuează sau administrează operațiuni de livrare au la dispoziție soluții software de mai multe tipuri:

  • MES (Manufacturing Execution System) – aplicație informatică pentru planificarea și gestionarea activităților de producție, precum și monitorizarea gradului de execuție a operațiilor tehnologice;
  • WMS (Warehouse Management System) – soluție software pentru automatizarea fluxurilor de lucru din depozite deținute sau gestionate de firme de producție, distribuție și operatori de servicii logistice;
  • TMS (Transport Management System) – sistem informatic dedicat gestionării transporturilor, în toate etapele pe care le presupun activitățile de distribuție, expediție și curierat; 
  • POD (Proof of Delivery) – aplicație software specializată, destinată monitorizării și controlului livrărilor de mărfuri.

Transformarea digitală a sectorului logistic reprezintă oportunități importante pentru companiile care livrează mărfuri: soluțiile software măresc eficiența activității și reduc masiv costurile operaționale.

Cele mai citite articole

ARTICOLE RELEVANTE